Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !duminică, 11 mai 2014

Să cercetăm

      Credinţa constituie trăsătura fundamentală a creştinului.  

          ,, Fără credinţă este cu neputinţă
 ca omul să fie bineplăcut lui Dumnezeu "
Trebuie însă ca această credinţă să fie statornică şi nezdruncinată ,
 şi să se sprijine pe Stânca nesurpată a credinţei ,
 pe Domnul nostru Iisus Hristos.
    Credinţa fără nădejde nu poate să existe   .Credem şi nădăjduim !
Dacă agricultorul trudeşte şi nădăjduieşte ,la fel şi corăbierul şi negustorul,şi aceasta pentru lucrurile care sunt nesigure ,cu mult mai mult trebuie să trudească creştinul şi să aibă speranţe şi nădejdi, care niciodată nu sunt dezminţite.
    
                                           Dragostea este trăsătura comună a lui Dumnezeu şi a oamenilor.Fără dragoste, nici martiriul nu poate să ne folosească .Iubirea a făcut cerul pământ , L-a făcut pe Dumnezeu om, ca omul să devină Dumnezeu (după har )
    Ceea ce-l aseamănă pe om cu Dumnezeu ,mai mult decât toate, este iubirea de vrăjmaşi .Cea mai frumoasă coardă a lirei este cea care interpretează melodia care se numeşte : iubire de vrăjmaşi
       Noi în ce stare şi în ce treaptă a iubirii ne aflăm ?
Să cercetăm şi să aflăm răspunsul de la Învăţătorul cu ,, Gura de Aur " al Bisericii noastre .