Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !vineri, 9 mai 2014

În iubire nu se află frică nicidecum -Imnul XVll
Frica naşte iubirea, iar iubirea dezrădăcinează frica din suflet şi
rămâne singură în el; căci ea este duhul dumnezeiesc şi sfânt
 
Căci în iubire nu se află frică nicidecum (I loan IV, 18 ).
Dar că nici nu rodeşte în suflet fără frică.
E o minune cu adevărat mai presus de cuvânt,
mai presus de toată înţelegerea,
că arborele înfloreşte
şi rodeşte cu osteneală,
dar rodul lui dezrădăcinează
arborele întreg şi rămâne rodul singur,
Cum poate fi rodul fără arbore,
nu pot spune nicidecum.
Fapt e că iubirea rămâne
şi este fără frică.
Deci iubirea este toată veselie
şi umple pe cel ce a dobândit-o
de bucurie şi plăcere
şi-i scoate pe acesta din lume prin simţire,
ceea ce frica nu poate
să o facă nicidecum.
Căci fiind înlăuntrul celor văzute
şi înlăuntrul celor sensibile,
cum poate să scoată pe cel ce o are
în afara tuturor acestora
şi să-l unească prin simţire
întreg, cu cele nevăzute ?
Cu adevărat, nu o poate aceasta nicidecum.
Totuşi ia aminte şi-ţi voi spune :
Iubirea e Duhul dumnezeiesc,
lumina atotfăcătoare şi luminătoare.
Dar nu e din lume,
nici peste tot, ceva din lume
nici creatură. Căci e necreată
şi în afara tuturor celor create.
E necreatul din mijlocul celor create.
Înţelege, fiule, cele ce-ţi spun !
Căci e despărţită,
fiindcă necreatul niciodată
nu primeşte să se facă creat.
Dar dacă voieşte, poate să o facă şi aceasta.
De fapt, Cuvântul s-a făcut,
cu împreuna lucrarea Duhului
şi cu bunăvoinţa Tatălui,
om întreg în chip neschimbat.
Fiind prin fire Dumnezeu necreat,
s-a făcut în chip negrăit creat.
Şi îndumnezeind ceea ce a luat
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.