Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !marți, 6 mai 2014

Imnele Iubirii Dumnezeieşti

Imnele Iubirii Dumnezeieşti

Sfântul Simeon Noul Teolog – 

 
 
 
 
XXXlX
Dorul şi iubirea de Dumnezeu întrec toată iubirea şi tot dorul
omenesc. Mintea celor ce se curăţesc, scăldată în lumina lui
Dumnezeu, se îndumnezeieşte întreagă şi prin aceasta se face minte a
lui Hristos
Negrăită este frumuseţea Ta, neasemănat chipul,
nespusă strălucirea, mai presus de cuvânt slava.
Purtarea Ta bună şi blândă, Stăpâne Hristoase,
întrece înţelegerea tuturor pământenilor.
De aceea, dorul şi iubirea faţă de Tine,
biruiesc toată iubirea şi dorul muritorilor.
Pe cât întreci, Mântuitorule, cele văzute,
pe atâta ne e mai mare dorul de Tine
şi pune în umbră toată iubirea omenească
şi ne întoarce de la plăcerile trupeşti
şi respinge repede toate poftele.
Iar dragostea sau iubirea faţă de Tine, Mântuitorule, e lumină.
De aceea răsărind în sufletele iubitoare de Dumnezeu,
îndată aduce în ele ziua nepătimirii, Dumnezeul meu,
Căci pofta patimilor e cu adevărat întuneric
şi făptuirea păcatelor, o noapte adâncă.
alungând întunericul patimilor şi plăcerilor.
O, minune, o, lucrare minunată a lui Dumnezeu cel Prea Înalt
şi putere a tainelor ce se săvârşesc în ascuns !