Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !vineri, 2 mai 2014

Cum să păstrezi inima într-o stare iubitoare

     

 Omul ,în funcţie de starea sa duhovnicească ,trăieşte mai multe vieţi (nu mă refer la reîncarnare atenţie! ci la etape - de la copilărie la adolescenţă, de la adolescenţă la tinereţe ,tinereţe- maturitate ..etc ) .Ştiu din proprie experienţă că adesea inima se împietreşte .Cum să păstrezi inima într-o stare iubitoare, mai ales când rudele îţi reproşează că greşeşti , şi astfel se naşte o duşmănie în sânul familiei ? Ce poţi face ca să nu-ţi umpli inima de amărăciune ,de venin ?
                   Răspuns:Mitropolitul Antonie -
     Întotdeauna mă uimesc cuvintele Apostolului Pavel care spune
,,purtaţi-vă unuia altuia poverile şi împliniţi astfel legea lui Hristos " 
Când citim aceste cuvinte ,mereu gândim că atunci când cineva se află în dificultate sau necaz ,putem să-l luăm pe umeri şi să-l purtăm .Dar lucrul cel mai dificil este de fapt să-l purtăm,adică să ducem pe umerii noştri mânia ,ura şi respingerea noastră de către ceilalţi oameni.Şi aş vrea să spun că, dintre cei doi ,victima se află într-o poziţie mai bună ,în sensul că cel ce urăşte se distruge
pe sine sau este deja nimicit într-o măsură înfricoşătoare.Pentru cel care urăşte trebuie să simţim părere de rău. Adică ,nu este uşor,nu este ceva ce dobândim în mod firesc.Da, victima se poate spune că sângerează .Dar cel plin de ură arde ,cuprins de flăcări. Iar dacă gândeşti astfel despre acest om, poţi să simţi dintr-odată multă părere de rău pentru el, din adâncul inimii.
     Pentru că unul este rănit , iar celălalt este sfâşiat lăuntric.Nu am o reţetă pentru acesta. Dar,aşa cum ştiu că se întâmplă ,putem să ne ajustăm atitudinea : bietul de el sau biata de ea. Ştiu de astfel de oameni,care nu au o înclinaţie deosebită spre dramatism, dar care au relaţii proaste cu ceilalţi oameni,comportament nepoliticos etc. Iar dacă vei privi cu atenţie ,vei gândi : cine este mai rănit ?
                                         Cel ce poartă în suflet ură,iar nu cel care o rabdă.
  Această atitudine poate schimba întreaga perspectivă .Ar trebui să învăţăm să ne rugăm :
               ,, Doamne ,îngăduieşte-mi să iubesc cu iubirea Ta ,fiindcă nu o am pe a mea "
Din acest motiv am o apreciere neţărmuită faţă de scurtele  rugăciuni ale Sfântului Ioan Gură de Aur ,în care nu se spune în van :
                       ,,Înnoieşte în inima mea roua harului Tău.
                 Trimite harul Tău în ajutorul meu ca să slăvesc numele Tău "
Nu pot decât să vă spun că Domnul a avut cumva milă de mine şi mi-a dat suficientă putere să-mi ţin inima în iubire .
                                                                                  Text :Mit. Antonie de Suroj