Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !joi, 1 decembrie 2016

Rugă pentru România

Îndură-Te, Isuse, acum de România
Şi-n bunătatea-Ţi mare, nu-ţi revărsa mânia;
Ştim că păcatul nostru e putred şi miroase,
O, iart
ă-ne, Stăpâne! Salvează-ne Hristoase!

Adu Tu pacea sfânt
ă în scumpa noastră ţară,
S
ădeşte-n noi iubirea şi dragostea Ta iară;

Îndură-Te, Isuse, trezeşte România
Şi lasă în familii iubirea, armonia;
P
ăzeşte-ne de boală, război, nenorocire
Şi umple-ntreaga ţară în har şi mântuire.

Revars
ă ploi curate peste pământul ţării
S
ă dea belşugul dulce al binecuvântării
Şi orice om din ţară să aibe-n casă pâine,
S
ă nu se-ngrijoreze de ziua cea de mâine.

Îndur
ă-Te Isuse, ridică România!
Adu în orice suflet speran
ţa, bucuria;
Şi fii cu-acei ce-n lume departe sunt de ţară,
Îndeamn
ă-i să se-ntoarcă, să vină-acasă iară.

S
ă fim cu toţii una, să Te slujim pe Tine
Pân
ă când răsplătirea şi slava Ta revine;
O, iart
ă-ne Stăpâne, redă-ne bucuria,
Îndur
ă-Te, Isuse, acum de România!

Amin.   Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ai venit în lume să ne mântuieşti pe toţi, cu sufletele pline de evlavie, Ţie astfel ne rugăm:
Îndură-te, Doamne, de ţara noastră şi neamul nostru şi ajută să-şi găsească în sfârşit, calea cea dreaptă. Coboară Duhul Tău cel Mângâietor să ne curăţească întinăciunea şi să ne întoarcă inimile la blândeţea şi frica de Tine, Doamne. Luminează, Doamne, minţile noastre, care din pricina amărăciunilor şi umilinţelor, nu văd calea cea dreaptă. Încălzeşte, Doamne, inimile noastre care, învrăjbite de diavol, au uitat să-şi iubească aproapele şi să ierte vrăjmaşilor.
Slobozeşte, Doamne, neamul nostru din jugul minciunii, urii, pizmei si egoismului.
Învaţă-ne, Doamne, să ne rabdam unii pe alţii aşa cum Tu ne rabzi pe noi toţi.
Stinge pofta celor care pentru binele lor îşi asupresc semenii.
Încălzeşte-le, Doamne, inimile, tămăduieşte-le rănile şi îmbrăţişează-i în neţărmurita Ta dragoste. Odihneşte, Dumnezeule, sufletele celor care şi-au dat bunul cel mai de preţ pentru credinţă şi dreptate.
Cu capetele plecate, genunchii îndoiţi şi inimile frânte, ridicăm această rugăciune către Tine, Doamne, Bunule, şi Ţie îţi strigăm: Auzi-ne, Doamne, şi trimite Mila Ta peste neamul nostru românesc.
Că numai a ta este puterea şi mărirea şi numai Tu vei întoarce râurile neamului nostru la matca străbună, ca să se laude numele Tău în veac, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

     

                         La multi ani ,române !