Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !vineri, 8 martie 2013

O primăvară cu lumina-n suflet !


 Cum de foc eşti ce ţâşneşte, şi eşti val răcoritor?
 Cum de arzi şi-alini îndată, cum mă faci nemuritor?
 Cum de faci din vameşi îngeri şi-ntunericul lumină?

 Cum de scoţi din iad şi cum de curăţeşti pe cei din tină?
 Cum tragi bezna în lumină, cum de noaptea o cuprinzi?
 Cum de mă prefaci cu totul, inima cum mi-o aprinzi?
 Cum de Te împreuni cu robii, fii ai Tatălui de-i faci?
 Cum de-i arzi de dor, rănindu-i, cum de iarăşi îi împaci?
 Cum de rabzi şi suferi Doamne, cum nu răsplăteşti îndată?
 Cum de vezi cele ce-n taină numai Ţie Ţi se-arată?
 Cum fiind aşa departe, vezi ce facem fiecare,
 Doamne, robilor Tăi dă-le, îndelunga Ta răbdare!
       Imnul 5- (Sf Simeon Noul Teolog)