Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !duminică, 3 martie 2013

1 - Cuvant despre viata in Hristos

Doamne strigat-am către tine !

Avem un Dumnezeu atât
 de bogat, de înalt, Care are un atât de mare har, şi noi trăim totuşi săraci… Ne întristăm din te miri ce. E mare păcat! Ar trebui să fim neîncetat bucuroşi. Ar trebui ca viaţa noastră să fie neîncetat o uimire de zi cu zi. Nu există zi în viaţa noastră în care Dumnezeu să nu ne dea o simţire nouă a vieţii celei veşnice“.


1 - Cuvânt despre viaţa în Hristos