Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !miercuri, 18 iunie 2014

                        

  Postul Sfinţilor Apostoli Petru si Pavel este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sâmpetrului.

 Este rânduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli şi în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante (Fapte 13,2 si 14,23). Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel era numit în vechime Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinţii Apostoli.

Dezlegare la peste în Postul Sfinţilor Petru şi Pavel
În Postul Sfinţilor Petru şi Pavel, sâmbăta şi duminica se mănâncă peşte. Avem dezlegarea la peşte şi pe 24 iunie, când sărbătorim Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.

                                     Rugăciune care se citeşte în fiecare post

   “Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pămîntului şi a celor
 ce sunt pe mare, departe, Cel ce mai înainte ai întocmit,
 prin Legea Ta Veche şi Nouă aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit
 să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm şi Ţie ne rugăm: întăreşte-ne 
cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguinţă, spre mărirea numelui Tău celui sfânt şi spre iertarea păcatelor noastre, spre omorârea patimilor şi spre biruinţă asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne şi ingropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte şi să petrecem cu bunăplăcere înaintea Ta în toate zilele vieţii noastre.
 Ca Ţie se cuvine a ne milui şi a ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeule şi Ţie slavă înaltăm,împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte, şi Preasfântului şi bunului şi de viaţa făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

„Călătoria virtuţilor s-a deschis.
Cei ce voiţi să vă nevoiţi intraţi, 
încingându-vă cu nevoinţa cea bună a postului. 

Căci cei ce se luptă după lege, 
după dreptate se şi încununează. 
Şi luând toată întrarmarea Crucii, 
să ne luptăm împotriva vrăjmaşului, 
ca un zid nestricat ţinând credinţa
şi ca o platoşă rugăciunea
şi ca un coif milostenia
În loc de sabie, postul care taie toată răutatea de la inimă. 
Cel ce face acestea va primi cununa cea adevărată 
de la Împăratul tuturor, Hristos, în ziua judecăţii.”


(Stihiri de la Duminica lăsatului sec de brînză)