Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !marți, 24 iunie 2014

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

        Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 

  Data de 24 iunie nu a fost fixată într-un mod întâmplător ca zi a naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. Potrivit Sfintei  Scripturi, zămislirea Sfăntului Ioan Botezătorul a avut loc după ce Zaharia, tatăl său, a tămâiat în sfântul altar - loc în care numai arhiereul intră o singură dată pe an, în luna a şaptea, ziua a 10 a (cf. Levitic 16, 29).
   Această lună din calendarul iudaic cuprindea o parte din septembrie şi alta din octombrie. Având în vedere cele descoperite în Sfânta Scriptura, Sfinţii Părinţi au rânduit ca ziua zămislirii Sfântului Ioan să fie pe 23 septembrie, iar ziua de 24 iunie ca zi de nastere              Ioan Botezătorul - "cel mai mare între cei născuţi, cel mai mic în împărăţia cerurilor"
De aceea, vă spun de la început ,Ioan ,oricât de mare a fost (cel mai mare născut din femeie, după cum mărturiseşte despre el Mântuitorul ), a însemnat plecare de jos în sus şi,în faţa dimensiunii pogorământului ,el nu mai este decât cel care abia reuşeşte - cu toată înălţimea lui -să ajungă să desfacă cureaua încălţămintei Celui care S-a pogorât din cer.
    Ioan spune despre Hristos : Cel care mai înainte de mine era ; eu nu-L ştiam , dar pentru aceasta am venit ,ca să fiu suportul văzut al tainelor celor nevăzute şi să vă mărturisesc că eu am văzut ceea ce nimeni n-a văzut ,că eu am cunoscut primul ceea ce urmează să cunoaşteţi toţi . Am văzut cerurile deschise şi am văzut pe Duhul lui Dumnezeu ca un porumbel , pogorându-se şi rămânând peste El . 

   Cel mai greu lucru este să-l concretizezi pe Duhul Sfânt.  Pe Dumnezeu-Tatăl  Îl avem destul de bine concretizat . Toate religiile Îl au pe Dumnezeu bine conturat ca Tată , ca Părinte -Creatorul părintele universului .
   Ca să vezi şi pe Duhul Sfânt ,aici deja ne aflăm în plină taină. Despre Acesta Mântuitorul va spune că ,, Duhul suflă unde vrea şi nimeni nu ştie de unde vine şi încotro se duce  "Aici Mântuitorul pare să nege într-un fel ce a spus Ioan ,dar nu este aşa : vrea să arate cât de mare şi de puternic a fost Ioan care a reuşit să concretizeze ,să întrupeze ,în vederea lui ,pe Duhul Sfânt . Cred că mileniul al treilea- dacă Dumnezeu ni-l mai îngăduie -aparţine Duhului Sfânt .Pentru aceasta va trebuie să plecăm de la momentul acesta pe urmele lui Ioan .

  Ioan era o realizare a neamului omenesc , ca şi Fecioara ,incredibili amândoi .Însă Ioan spune : cât de mare mă ştiţi ,eu nu exist în faţa Lui. Pentru că adevărata reuşită a lui Ioan este nu înălţarea lui,nu măreţia lui, ci puterea de a înţelege pe Dumnezeu în adevărata Lui dimensiune .Când Ioan a văzut că Dumnezeu îi deschide cerul-Ioan ştia că el e numai om-şi se arată în Treime , Dumnezeu Tatăl Dumnezeu Fiul Dumnezeu Sfântul Duh ,atunci a fost strivit de înţelegerea marii taine a lui Dumnezeu :pogorământul . Ioan s-a pogorât  şi el a spus: nu sunt nimic. A vrenit vremea ca El să crescă ( pentru că Dumnezeu   până la  Ioan vine în Kenoză ) Şi eu să scad  pentru aceasta Ioan este "cel mai mare între cei născuţi "

                                                                           Text:  Pr . Prof. Ion Buga