Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !joi, 6 iunie 2013

Despre secte

     Mântuitorul n-a scris nimic şi nici apostolii, mulţi, că nu ştiau nici carte, erau pescari simpli. Prin viu grai însă, cele ce au auzit ei de la Iisus, de la Învăţătorul, au alcătuit ceea ce numim noi Sfânta Tradiţie. Apoi în Sfânta Scriptură, zice Apostolul Petru, sunt unele lucruri greu de înţeles în ea pe care cei neştiutori le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Vedeţi, le răstălmăcesc spre pierzarea lor, spune clar Duhul Sfânt prin gura Apostolului
  
Dar, ei s-au despărţit şi s-au rupt din butucul viţei de care vorbea Iisus că, mlădiţa care rămâne fără legătură cu tulpina mamă se usucă şi se aruncă în foc. Şi în altă parte zice Domnul: „Cine nu ascultă de Biserică este un păgân şi vameş”. De aceea nu vă lăsaţi amăgiţi de cei ce seamănă dezbinare căci este un singur trup, un singur Duh, este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez. Cei ce se leapădă de Biserică, de preoţie, de Sfintele Taine, aceştia cad într-un fel de vrajă şi nici nu mai ştiu ce fac, căci îşi leapădă botezul fără să se gândească, crezând aşa după cum le spun toţi rătăciţii aceştia că se botează la ei. Nu se botează, ei leapădă adevăratul Botez pe care l-au primit în copilărie. Iată lepădarea de credinţă şi pe calea aceasta de care a zis Sf. Pavel că va fi înaintea sfârşitului lumii.
   
        Sf. Ioan Evanghelistul spune în Epistola sa că ereticilor să nu le dăm nici bună ziua. Vedeţi ce mare lucru – pentru că aceştia sunt lepădaţi de Dumnezeu, hulitori ai Duhului Sfânt. Odată ce ei hulesc pe Maica Domnului şi spun fel de fel de cuvinte grele la adresa Maicii Domnului şi a Sfinţilor şi Sf. Cruce şi icoanele, aceştia sunt hulitori, iubiţii mei, hulitori ai Duhului Sfânt şi cine huleşte pe Duhul Sfânt nu mai are iertare.
        Dacă este drept ca pruncii născuţi în dureri să iubească şi să venereze pe mama lor, cu atât mai mult ni se cade nouă să iubim şi să venerăm pe Maica Domnului, care este Maica noastră, a creştinilor. Căci nimic nu este mai drept, nimic nu este mai cuviincios decât a venera pe aceea pe care îngerii şi arhanghelii o laudă în cer. Pe aceea pe care Dumnezeu a vestit-o prin profeţi pe pământ şi a voit a Se întrupa din pântecele său făcând-o Maica Lui şi ridicând-o de-a dreapta Sa în calitate de Împărăteasă a cerului şi a pământului.
        Să se ruşineze, deci, toţi sectanţii, să se îmbrace cu blestem toţi hulitorii şi să piară toţi demonii care-i învaţă să hulească pe Preacurata Fecioară Maria, ocrotitoarea creştinilor şi salvatoarea omenirii. Dacă Însuşi Dumnezeu a cinstit-o, a iubit-o şi a păzit-o, cu cât mai vârtos noi păcătoşii şi nevrednicii suntem datori a-i aduce mulţumirile şi cinstirile noastre.
 ierod. Visarion Iugulescu