Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !sâmbătă, 8 februarie 2014

Cinstirea Maicii Domnului

    Cât despre Maica Domnului ,a o da la o parte este curată aberaţie şi ciudăţenie cum mai greu de priceput nu poate fi !
  Pe blândeţea însăşi ,pe aceea pe care cu bună ,modestă şi moderată dreptate catolicii o clasifică : o clemens,o pia dulcis virgo Maria!   (O cea plină de har ,cinstită şi dulce Fecioară Maria )
Care cu puterea nevinovăţiei,supuşeniei,curajului şi blândeţii ei înfruntă legile cauzalităţii şi simpla dreptate absolută şi mecanică a universului acestuia împlătoşat în stricta-i dreptate !  Pe aceea care neîncetat se roagă pentru dreptate ,pe apărătoatea cazurilor disperate,pe neîncetatea rugătoare pentru toţi păcătoşii,vinovaţii,greşiţii ,marginalii ! Pentru desconsideraţi,ocărâţi,pentru cei de tot singuri,pentru cei care nu au cine să-i iubească,să-i miluiască,să se roage pentru ei !
   Pentru marea masă a oamenilor Maica Domnului e maica mereu gata să ierte, să se roage ,să îndrăznească a cuprinde pe Domnul cu temeritatea ei de mamă şi să-L roage pentru sărmanii muritori. 
  Căci -mult poate rugăciunea mamei pentru îmblânzirea Stăpânului. Maica Domnului e izvorul lacrimilor,e neobosita apărătoare şi stăruitoare noastră solitoare împotriva dreptăţii stricte. Reprezintă în cer dulceaşa feminină şi nemărginita dragoste maternă. Păcat de cei care o nesocotesc.Li se aplică vorba răposatului cardinal Ottaviani despre atei :ateii nu sunt păcătoşi,sunt nenorociţi.
    Nu-mi este ruşine să mi-o închipui pe Maica Domnului zbătându-se ,cerând ,implorând,intervenind,stăruind;după cum nu-mi este ruşine a mi-o închipui copilăreşte-dar nu eretic-alergând la poarta raiului cu o chisea de argint în mână ca să întâmpine pe mucenicii Fiului ei, să le ureze  bun venit, să-i îmbie cu neînchipuit de bună dulceaţă şi să le ştergă sudoarea frunţii şi sângele cu mahrama ei cea sfântă.
    Tare trebuie să se simtă siguri  de fariseica lor virtute-dreptate şi tare trebuie să-şi facă râs de milă şi de îndurare,să se prezinte cu fruntea semeaţă la porţile raiului cei care din Maica Domnului fac o
,, simplă femeie credincioasă " Bravo lor..... Noi cei de jos,păcătoşii,noi temătorii de Judecata de Apoi ,cum de nu ne+am simţi fericiţi peste măsură că ne putem număra printe cei care cred în milostivirea pururea Fecioarei Maria, bucuria tuturor celor necajiţi ?
     De aceea bună socotim rugăciunea creştinească dinainte de culcare ,cea care uneşti cele două evlavii :
,,O , preacinstită şi de viaţă făcătoare crucea Domnului "Ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu şi cu toţi sfinţii în veci ,Amin   "

                                                            Text : Nicolae Steinhardt