Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !luni, 1 februarie 2016

Basarabia -pământul Patriei mele

   De la Nistru pân'la Tisa
Tot românul plânsu-mi-s-a
Cã nu mai poate strãbate
De-atâta singurãtate;
 Din Hotin si pân'la Mare
Vin Muscalii de-a cãlare
De la Mare la Hotin
Calea noastrã ne-o atin
Si Muscalii si Calmucii
Si nici Nistrul nu-i înneacã
Sãracã tarã, saracã!
Mihai Eminescu 


Barbu- Ştefănescu Delavrancea

 Patria şi Patriotismul Românii din România liberă nu numai că sunt datori să facă unire, pentru că e firească, pentru că e istorică, pentru că cer pământul lor, întărit cu oasele strămoşilor. Dar, noi, avem o datorie de ordine morală covârşitoare: să deschidem braţele acelor pe care i-am prigonit fără să vrem, fără să ştim, într-un chip fatal, prin oarba pismă a duşmanilor noştri seculari.
 Luaţi un copil de mână şi duceţi-l dela Dunăre şi mare până în ţarmurile Tisei, din sat în sat, şi întrebaţi-l: Unde e? Şi cum ar zice locului pe care-l calcă? Şi vă va răspunde; «Nu ştiu cum se chiamă satul acesta, dar ştiu că pretutindeni pe unde m'ai dus, unde s'a vorbit româneşte, este pământul Patriei mele, este Patria mea».