Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !miercuri, 6 august 2014

Schimbarea la faţă

  Tot ce se face sau ceea ce ar trebui făcut
în Ortodozie, tot ce face omul, toate au un singur scop : să ne ridice acolo unde ne aşteaptă Dumnezeu , la măsura pe care a pus-o El în noi. De aceea , ori de câte ori lucrăm ceea ce trebuie sau lucrăm prost ceea ce noi credem că trebuie , nu numai că nu urcăm , dar coborâm.
      Nu sunt decaât două stadii , două căi.      Una duce sus până la Dumnezeu    .Dumnezeu nu pune stavilă omului. El îl cheamă să ajungă până la El . Aşa l-a făcut : după chip şi după asemănarea Lui.
Cealaltă cale merge împotriva chipului , coborârea până la iadul neasemănării , în întunericul cel mai din afară. Astăzi ,bunăoară , este sărbătoarea asemănării omului cu Dumnezeu: aşa vrea Dumnezeu. Pentru că El ne iubeşte atât de mult ,încât ne vrea fiii Lui. De aceea spune în Evanghelia de astăzi :
,, Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Carele am binevoit " ( adică pe care Îl iubesc Eu ) şi ,, pe El să-L ascultaţi " Ce să-L ascultăm ? Ce trebuie să facem astăzi , ascultându-L pe El ? Vom ajunge şi noi ca şi El , fiii iubirii lui Dumnezeu , fiii bunăvoinţei Lui . Va binevoi Dumnezeu şi în noi cum a binevoit în Iisus.
  De ce a binevoit în Iisus Hristos , Fiul Lui ? Pentru că Iisus Hristos este primul şi singurul care a făcut voia Tatălui . Adam , fiul cel făcut după chipul şi asemănarea Lui ( nu născut , ca Hristos ) , nu a ascultat şi nu
L-a iubit pe Dumnezeu ca pe Tatăl lui. Adam s-a întors de la iubirea lui Dumnezeu către iubirea altor lucruri : a lumii, a plăcerilor, a demonilor.Demonul i-a spus o şoaptă care i-a plăcut. În momentul când ţi-a plăcut  şoapta demonul , îl iubeşti pe demon , nu-L mai iubeşti pe Dumnezeu care ţi-a spus cu glas mare :
  ,, din toţi pomii să mânănci , numai din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci " ; nu pentru că nu te las Eu , ci pentru că vei muri.
      Dumnezeu nu interzice nimic omului. Omul este liber.Până unde poate să fie omul liber ?
Până unde poate omul să urce sau până unde poate să coboare. Astăzi ne spune Sfânta Scriptură că dacă urcăm spre Dumnezeu pe Tabor , pe muntele luminii, spre lumină, ajungem ca El. Ajungem aşa pentru că aşa vrea El.,nu pentru că vrem noi. Există şi calea cealată,când vreau eu să ajung la Dumnezeu.Exact ceea ce i-a
spus demonul lui Adam : ceva ţi-a ascuns acolo, te-a păcălit .
  Există direcţia să ajungem la Dumnezeu după voia Lui, făcând voia Lui , sau să ajungem demoni. Nu aşi văzut oameni mai răi ca demonii ? Vă spun eu : nu a omorăt nici un demon atâţea câţi a omorât Stalin sau Hitler. sau câţi alţii .Deci , omul poate să ajungă demon şi chiar mai rău, dacă se ia după şoapta lui şi coboară , trage în jos. Amintiţi-vă că demonul îl ispiteşte pe Iov cu cele mai grele suferinţe, dar, de omorât , nu poate, fiindcă Dumnezeu nu îngăduie aşa ceva ; cel ce-l ucide pe om, dintotdeauna , nu este nici Dumnezeu , nici diavolul, ci numai omul, începând cu Cain şi terminând cu Anticrist,care va fi tot om.
  Iată ce ne pune în faţă sărbătoarea de astăzi : cele două direcţii fără oprire. Amândouă depind de tine, de voia ta, cui te predai, de cine asculţi, cui te laşi.
  Psalmistul spune : ,, aruncă voia ta la Domnul şi El îţi va împlini toate cererile tale.El te va izbăvi pe tine de toată primejdia "
  Veniţi , nu pregetaţi  !Veţi vedea ce bucurie veţi găsi.Veţi zice şi dumneavoastră ca Petru : ,, Doamne, aici este cel mai bine !" Să ne ajute Dumnezeu ! Amin !

                                                   Predică : Pr. Prof. Ion Buga.