Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !duminică, 25 martie 2012

Omul a fost creat de Dumnezeu !

Omul a fost creat de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa.
Din pricina păcatului neascultarii omul a pierdut asemănarea cu Dumnezeu şi a primit osânda morţii. Cel dintâi Adam a pierdut viaţa pentru neascultarea care i-a adus mândria,iar aceasta l-a coborât în bezna morţii.Mântuitorul nostru Iisus Hristos ,Cel de-al doilea Adam,prin ascultare S-a smerit pe Sine şi a adus astfel oamenilor care cred în El viaţa veşnică.Prin urmare,ascultarea este înainte-mergătoare a smereniei,iar neascultarea a mândriei.Cel mândru nu ascultă de nimeni şi nu se supune nimănui.El se consideră stăpân şi toţi trebuie să asculte de el.Omul mândru este asemenea lui Satana.Cel smerit însă este slujitorul tuturor.El ascultă pe toţi ,se consultă cu toţi ,se sfătuieşte şi se supune tuturor.Smeritul este asemenea lui Dumnezeu.Leacuri împotriva mândriei sunt necazurile,bolile ruina neaşteptată,moartea cuiva apropiat.Totuşi adevăratul leac împotriva mândriei rămâne spovedania sinceră ,curată şi completă.Părintele Serafim Alexiev numeşte sfânta taină a spovedaniei
 ,,leac uitat "Aceasta este taina învierii,taina luminării,taina vieţii..Deci:post,rugăciune şi sfânta spovedanie = smerenie.
 ,,  Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate !
Spălarea hainei de la botez se face prin Sfânta Spovedanie în duhul celor două porţi care sunt Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul,modelele vii de smerenie prin ascultare şi care stau de-a dreapta şi de-a stânga modelului suprem de smerenie prin ascultare- Domnul Mântuitor Iisus Hristos.
                                                                                           Pr.Costea Tănăsache.