Motto

Sacrificiul sacrificiilor e acela de a suferi si a muri pentru pacatele pe care nu le-am comis( ele nu sunt in Mine ) dar Le-am asumat si asta numai Iisus Hristos a facut !
Să biruiesc lipsa de măsură a răului printr-o iubire şi un bine fără măsură pentru că nimic nu dăinuie în afara iubirii !
Textele ce le pun la dispoziţia cititorului nu au intenţia să ofere răspunsuri finale,oferirea lor este parte a unui proces continuu de căutare,atât a mea cât şi a voastră.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !duminică, 27 ianuarie 2013

Poeme

ale Maicii Maria

                                      Sufletul


                   Mic lemn inutil sufletul
               în marile vâltori ale apelor.
                    Totul e o clipă fugară.
                      Râul curge solemn
 
                   Glasul Domnului m-a chemat
                      la o libertate devastatoare
                   Creşterile irezistibile urcă
                talazul cu creastă albă se prăvăleşte                                                                                Cartea vieţii

                                                                 Totul e o presimţire a timpului însemnat,
       totul e o ardere premergătoare.                                     
În pieţele lumii ne vom fi încheiat afacerile,
  şi va fi trezire ,suspin şi strigăt

 Soare al veşniciei,auroră purpurie ,
frigul dinaintea zorilor străbate sufletul
Noaptea e pe sfârşite .Sufletul se smulge
din visele jilave ale dimneţii

  Nu mai sunt vise,realitatea se despoaie ,
     simplă.Braţele crucii .
  Ultim semn al ultimei pagini,
  şi cartea vieţii se închide asupra veşniciei. 


        


      Să mângâi                              

 Ce mai contează inteligenţa abilă,
ce mai contează cuvintele cărţilor,
când peste tot văd chipul mort
al disperării,al nostalgiei,al sinuciderii ?

Doamne,de ce nu e adăpost ?
De ce atâşi părăsiţi şi orfani ?
De ce rătăceşte poporul Tău amărât
în imensul,eternul pustiu al lumii !

Nu vreau să ştiu decât bucuria dăruirii.
Să mângâi din toată  fiinţa durerea lumii  !
Focul.strigătul zorilor însângeraţi ,
să se amestece în lacrimile compasiunii !